Landskap & detaljer

Bilder som oftast kommer till på turena i markerna.